Kevätkokouskutsu


Tervetuloa Kurk Golf ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään torstaina 21.3.2024 klo 18.00. Kokous järjestetään Kurk Golfin klubitalolla (Kuperkeikantie 20, 02550 Kirkkonummi). Etäosallistuminen ei valitettavasti ole mahdollista. Ilmoittautuminen kokoukseen sunnuntaihin 17.3. mennessä osoitteeseen caddiemaster@kurkgolf.fi

Esityslista


1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

4. Todetaan läsnä olevien äänioikeutettujen määrä

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6. Esitellään toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 2023 sekä tilintarkastajien lausunto.

7. Vahvistetaan vuoden 2023 tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä seuran hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8 Muut asiat

9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Kurk Golf ry hallitus


Välkommen till Kurk Golf rf:s vårmöte torsdag den 21.03.2024, kl. 18.00


Mötesplatsen är Kurk Golf klubbhuset, adressen Kuperkeikantie 20, 02550 Kyrkslätt deltagande på distans kommer inte att vara möjligt.
Anmälan till mötet skall ske senast söndagen 17.03.2024 per epost caddiemaster@kurkgolf.fi

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötet öppnas.

2. Val av ordförande, sekreterare för mötet

3. Val av rösträknare och protokolljusterare för mötet.

4. Fastställande av antalet närvarande röstberättigade.

5. Konstaterande av mötets behöriga sammankallande.

6. Föredragning av styrelsens årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse.

7. Fastställande av bokslutet samt beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga.

8.Övriga ärenden

9. Mötet avslutas


Välkommen!
Kurk Golf rf