Kurk Golf ry:n jäsenet kutsutaan syyskokoukseen, joka pidetään torstaina 20.1.2022 klo 18.00. Kokous pidetään koronarajoituksia ja suosituksia noudattaen Teamsin kautta. Ilmoittautuminen kokoukseen viimeistään 18.1.2022, osoitteeseen kurk@gogolf.fi


Kurk Golf rf:s medlemmar kallas till höstmöte 20.1.2022, kl. 18.00. Mötet hålls enligt coronabregränsningar och anvisningar som ett distansmöte via Teams.  Anmälan till mötet skall ske senast onsdagen 18.1.2022 till email kurk@gogolf.fi

ESITYSLISTA

                                                                                                                   
1. Kokouksen avaus.
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta, sekä ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta.
3. Todetaan läsnä olevien äänioikeutettujen määrä.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Valitaan hallituksen jäsenet kaudelle 2022 (Ei erovuoroisia)
6. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnan-tarkastaja.
7. Vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten
sekä tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien palkkiot.

8. Vahvistetaan tulevan vuoden liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet, näiden
erääntymisajankohta sekä myöhästyneelle maksulle
suoritettavan viivästysmaksun suuruus.
9. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma
ja talousarvio.
10. Kokouksen päättäminen.


Evitskog 11.1.2022 Kurk Golf Ry /Rf hallitus

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, clipart-kuva, vektorigrafiikka

Kuvaus luotu automaattisesti

FÖREDRAGNINGSLISTA


1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande, sekreterare, rösträknare och protokolljusterare för mötet.
3. Fastställande av antalet röstberättigade.
4. Konstaterande av mötets laglighet samt beslutsförhet.
5. Val av styrelsemedlemmar för år 2022
6. Val av en revisor samt en revisorsuppleant eller en verksamhetsgranskare och suppleant.
7. Fastställande av arvoden för styrelseordförande, styrelsemedlemmar, revisorer och
verksamhetsgranskare.
8. Fastställande av storleken på anslutningsavgiften
och medlemsavgiften för år2022 samt förfallodag
och förseningsränta för dem.
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2022.
10. Mötet avslutas

Evitskog 11.1.2022 Kurk Golf Ry /Rf hallitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *